2018 Yılı Üni-Dokap Genel Sekreteri

Prof. Dr. Yusuf DEMİR- Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1964 yılında Ordu’da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde başlayan üniversite eğitimini 1984 yılında tamamladı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesinde açılan asistanlık sınavını kazanarak 1985 yılı Ocak ayında OMÜ’de görevine başladı. Lisans eğitimini bitirdiği 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsünde açılan Yüksek lisans sınavını kazanarak Yüksek lisans eğitimini başladı ve 1986 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı, aynı yıl doktoraya başlayarak 1990 yılında doktorasını bitirdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 1990 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent ve 1999 yılında OMÜ’nün en genç profesörü ünvanlarını aldı. 1996 – 1999 yılları arasında OMÜ Ziraat Fakültesinde dekan yardımcılığı, 2016 yılı Temmuz ayından 2018 yılı Ocak ayına kadar OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığını görevlerini yürüttü. 1 Ocak 2018 ile 31 aralık 2018 arasında DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNi-DOKAP) genel sekreterliğini yürüttü. 2008 yılı Eylül ayından itibaren Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Çok sayıda tebliğ, makale ve yayınlanmış eseri bulunan Prof. Dr. Yusuf DEMİR, üniversitelerimiz ve YÖK sistemimiz, tarım, su, çevre, kuraklık, toplum ve geleceğimizle ilgili sosyal konulara da ağırlık vererek 300’e yakın konferans, açık oturum, panele ve programlara katılmıştır. 2000 – 2004 yılları arasında Ondokuz Mayıs Öğretim Üyeleri Derneği (OMÜ-DER) genel sekreterliği, 2004 – 2006 yılları arasında aynı derneğin genel başkanlığını yürütmüştür. İngilizce bilen DEMİR, evli ve 3 çocuk babasıdır.