ÜniDokap

DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Tarihçesi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 9 devlet ve 1 vakıf üniversitesi ile 15 Kasım 2016 tarihinde imzalanan protokol ile DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) hayata geçirilmiştir. Birliğin kurulmasıyla, DOKAP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimi ile üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşıyarak ülkemizin gelecek vizyonuna ve kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla DOKAP Bölgesi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren üniversitelerle DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destek ve koordinasyonu sağlanmıştır.

ÜNİ-DOKAP kapsamında Amasya Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi olmak üzere 14 devlet ve Avrasya Üniversitesi olmak üzere 1 vakıf üniversitesi yer almaktadır.

ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını, her yıl bu birlik kapsamındaki üniversitelerden seçilen Üst Kurul Dönem Başkanı olarak ilgili üniversitenin Rektörü yapmaktadır. Birliğin kurucu dönem başkanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2. Dönem Başkanlığını Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 3. Dönem Başkanlığını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yürütmüş ve 4. Dönem Başkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yürütmektedir. 

Birlik, 23-24 Ekim 2017 tarihleri arasında DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumunu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, 28-30 Kasım 2018 tarihleri arasında 2. Uluslararası ÜNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumunu Biyoçeşitlilik temasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde, 21-23 Haziran 2019 tarihleri arasında 3. Uluslararası ÜNİ-DOKAP Karadeniz Sempozyumunu Sürdürülebilir Tarım ve Çevre temasıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.