2017 Yılı Üni-Dokap Genel Sekreteri

Öğr.Gör. Ali Haydar Doğu – Karadeniz Teknik Üniversitesi 

İlk, orta ve liseyi Trabzon’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Stratejik planlama, kalite, yönetim bilgi sistemleri, bilişim hukuku alanlarında çalışmalar yürütmektedir. ÜNİDOKAP’ın 15 Kasım 2016 tarihli kuruluş döneminde kurucu ve birinci dönem genel sekreterlik görevini yürüttü.
2018-2020 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİ Trabzon Temsilcisi olarak görev yaptı. 2013 yılından buyana KTÜ Rektör Danışmanlığı görevine devam etmektedir.