2019 STRATEJİK KURUL

ÜNİ-DOKAP 2019 STRATEJİK KURUL BAŞKANI VE ÜYELERİ

Prof. Dr. İsa GÖKÇE – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin PEKER – Artvin Çoruh Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Güven ÖZDEM – Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN – Avrasya Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BİLGİN – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK – Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Günay ÇAKIR – Gümüşhane Üniversitesi

Prof. Dr. Fikri BALTA – Prof. Dr. Tahsin TONKAZ – Ordu Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet KURAN – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Atilla ÇİMER – Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK – Samsun Üniversitesi

Prof. Dr. Halil APAYDIN – Amasya Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TABAK – Sinop Üniversitesi

Yusuf MENGİ – DOKAP Bölge İdaresi Başkanı

Dr.Öğr.Üy. Doğan BOZDOĞAN-Tokat Gaziosmanpaşa Ü.- ÜNİ-DOKAP Genel Sek. (Raportör)